CONTACT

MURASE KABANKO

MURASE: กระเป๋าสําหรับโรงเรียน

Takumi Premium

เว็บไซต์
ราคา (รวมภาษี)
สี
ขนาด
ประเภทของหนัง

กระเป๋านักเรียน (รันโดะเซรุ) ของเราทำจากหนังฟอกฝาดที่มีเพียงใบเดียวในโลกเพราะแต่ละใบมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน กลิ่นและผิวสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ของหนัง รวมถึงรอยย่นและรอยเส้นเลือดที่อยู่บนพื้นผิวหนังนั้นคือหลักฐานว่าเราใช้วัสดุจากธรรมชาติและย้อมด้วยมือของช่างฝีมือจริงๆ เสน่ห์ของเราคือการที่สินค้าแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันเลย