CONTACT

NEWS

นอริยูกิ มิซาวะ ผู้ผลิตรองเท้าหนังของญี่ปุ่น ได้รับการจัดจําหน่ายเป็นการ์ตูนดิจิตอลแล้ว

โนริยาวิ มิซาวะ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรางวัลเจแปน ลีเธอร์ อวอร์ดส์ ในนิตยสารไฮเปอร์ เขาทํารองเท้าให้ผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อ สไปค์ ลี และคนดัง และจัดหารองเท้าให้สํานักงานบ้านอิมพีเรียล ฤดูใบไม้ผลินี้ เว็บไซต์พิเศษสําหรับมังก้าจะเปิดตัว มัน จะ ถูก กระจาย ไป ยัง เว็บไซต์ อี บุ๊ค หลัก เช่น LINE MANGA , Kindle และ Apple Books
  
「Noriyuki Misawa」
เว็บไซต์ https://www.noriyukimisawa.com/
เว็บไซต์พิเศษสําหรับการ์ตูน https://manga.thefaninc.co.jp/misawa/
อินสตาแกรม https://www.instagram.com/noriyukimisawa/