CONTACT

NEWS

ผลิตภัณฑ์ชั้นนอกยังมีให้! กิจกรรมที่น่าสนใจของเมือง “COCOHESO” จาก 16 กรกฎาคม


ใน ย่าน ของ ถนน คัปพาบาชิ เครื่องมือ ผู้ สร้าง ใหม่ ได้ เปิด ทะเล ขึ้น และ จัด ซื้อ อีก อัน หนึ่ง ใน มัตซึกายา ซึ่ง เป็น หัวข้อ ที่ ร้อน เหตุการณ์ “COCOHESO” แบบสามวันจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ในตอนกลางของเขตไทโต วอร์ด คุณ สามารถ เจอ ผู้ มา ใหม่ ๆ เช่น รองเท้า และ ถุง จาก ร้าน ที่ ได้รับ ความ นิยม “โทฮัตสึ ”
 

「COCOHESO」
WEB https://cocoheso.com/