CONTACT

NEWS

โปรเจคต์สินค้าหนังสัตว์ป่าที่ฟอกด้วยกากใบชาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

แบรนด์ “TO-KAWA” ที่ตั้งอยู่ในเขตมัตสึกายะ จังหวัดโตเกียว ซึ่งเป็นย่านที่ได้รับความสนใจในฐานะคุรามาเอะช่วงหลัง ได้ประกาศทำโปรเจคต์สินค้าหนังสัตว์ป่าที่ฟอกด้วยกากใบชา การอัพไซเคิลขยะอุตสาหกรรมและกากใบชา การกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเกษตรและป่าไม้ เราได้แก้ไขทั้งสองปัญหานี้และทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การฟื้นฟูระดับภูมิภาค
 
TO-KAWA
WEB http://www.to-kawa.com/
Instagram https://www.instagram.com/tokawa2298/
รายละเอียดโครงการ https://timeline-media.jp/projects/2