CONTACT

NEWS

ยี่ห้อ “ซอปอัพ ช็อปอัพ 22 เอสเอ็สเอ็ส 22 (มัตสึยะ กินซา) ของญี่ปุ่น เปิดแล้ว

“ร้านป็อปอัพของเอสพี 22 เอสเอ็สเอ็ส (13 เมษายน – 10 พฤษภาคม) ซึ่งเป็นสินค้าที่ปล่อยถุงหนังของญี่ปุ่นออกมา จะถูกเก็บไว้ในมัตซึยะกินซา จากชุด “Shiki” ซึ่งมีชุดแบบสีที่สวยงาม สีกระเป๋าใหม่ “Daidai Hisui” มีวางจําหน่ายแล้ว และเครื่องประดับหนังประเภทจํากัดก็เป็นที่นิยมอีกด้วย
  
「Epoi」
เว็บไซต์ https://www.epoi-jp.com/
Instagram https://www.instagram.com/epoi_official/
facebook https://www.facebook.com/Epoi.jp/