CONTACT

NEWS

KNOT ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเรื่องเข็มขัดนิรภัยในประเทศ กําลังทําการรณรงค์วันพ่อ


“การรณรงค์วันพ่อ” จากยี่ห้อ “KNOT” ของโรงงาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเข็มขัดคุณภาพสูงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซื้อเข็มขัดอย่างน้อยหนึ่งเข็มขัดออนไลน์และรับบุ๊กมาร์กสําหรับหนังพิเศษ (2 แพค/ไม่มีทางเลือกสําหรับสีหรือหนัง) มันจะเสร็จสิ้นทันทีที่เรา หมดสต็อกดังนั้นโปรดรีบ

 
「KNOT」
เว็บไซต์ https://www.knot-belt.com
Instagram https://www.instagram.com/knot_leather_belt_asakusa_/
facebook https://www.facebook.com/knotcoltd