CONTACT

○△□

ร้านหลักของแบรนด์เครื่องหนัง ◯ △ □ จากเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ เราต้องการทำให้นึกถึงเศษเสี้ยวความทรงจำอันอ่อนโยนที่น่าหวนคิดถึงอย่างเช่น "กระเป๋าใส่เหรียญของใครไม่รู้ที่อยู่ในบ้านของคุณปู่" พร้อมกับนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแบบใหม่

○△□

ที่อยู่ร้าน
วันหยุด
Email
เว็บไซต์