CONTACT

H KATSUKAWA

H KATSUKAWA

NIBE LEATHER®︎ Industrial Waste WALLET SMALL

เว็บไซต์ EC
ราคา(ไม่รวมภาษี)
ขนาด
ประเภทของหนัง

สินค้าซีรีส์ NIBE LEATHER®︎ ที่มีโลโก้ขยะอุตสาหกรรม เราใช้วัสดุ PVC เทียมที่ทำมาจากน้ำมัน ซึ่งตรงกันข้ามกับหนังที่ได้จากธรรมชาติ PVC เป็นเศษวัสดุที่ไม่เป็นที่ต้องการในกระบวนการผลิต ไอเท็มที่เปิดตัวในซีรีส์ใหม่นั้นใช้ PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์ที่ได้จากน้ำมัน โดยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหนังแท้จากธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง PVC ที่เรานำมาใช้นั้นเป็นการนำเศษวัสดุที่ไม่เป็นที่ต้องการในกระบวนการผลิตมาใช้ การผสมผสานวัสดุที่ตรงข้ามกันทำให้วัสดุแต่ละชนิดมีความโดดเด่นมากขึ้นและดึงดูดความสนใจของผู้คน สิ่งที่เราต้องการสื่อผ่าน NIBE LEATHER®︎ ได้สำเร็จแล้วในฐานะสินค้าเครื่องหนังที่ส่งเสริมแนวคิดความยั่งยืนด้วยดีไซน์ทันสมัย เป็นสินค้าที่ใช้งานได้จริงและสามารถสนุกกับการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาได้ทุกวัน