CONTACT

m.ripple

m.ripple

Dew-003

เว็บไซต์
ราคา(ไม่รวมภาษี)
สี
ขนาด
ประเภทของหนัง

เราเฟ้นหาวัสดุที่ดึงลักษณะเด่นของหนังมาใช้ ใช้เวลาในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปเป็นร่าง สินค้าทั้งหมดทำด้วยมือโดยคุณ Hironobu Murakami เราผสมผสานงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การเย็บด้วยจักรเย็บผ้าแบบเหยียบ หรือการตัดด้วยมือโดยใช้มีดตัดหนัง