CONTACT

Organ

Organ

Basket Tote M

เว็บไซต์
ราคา(ไม่รวมภาษี)
สี
ขนาด
ประเภทของหนัง

กระเป๋าถือทรงครึ่งวงกลม ก้นกว้าง พร้อมหูกระเป๋าที่ตั้งขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนตะกร้า ส่วนที่เป็นจุดสำคัญของกระเป๋าจะใช้การเย็บโดยซ้อนชิ้นส่วนที่หนาเป็นพิเศษ ทำให้มีกลิ่นอายของความหนักแน่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหนังอย่างเต็มที่