CONTACT

Six coup de foudre

Six coup de foudre

cocoro-04 (long wallet)

เว็บไซต์
ราคา(ไม่รวมภาษี)
สี
ขนาด
ประเภทของหนัง

ชื่อแบรนด์ของเราคือ Six coup de foudre (ซิซ กู เดอ ฟูดเดรอะ) เป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่า "รักแรกพบด้วยสัมผัสที่หก" ซึ่งพ้องเสียงกับคำในภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง "ความตาย" "การกิน" และ "อาหาร" ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความรู้สึกตอบแทนชีวิตที่นำมาทำเป็นอาหารและสินค้าเครื่องหนัง เราจึงใช้หนังจากสัตว์อย่างเห็นคุณค่าและใส่รายละเอียดสำคัญอย่างประณีตลงไป โดยออกแบบกระเป๋าสตางค์ cocoro-04 (กระเป๋าสตางค์ใบยาว) ให้พับแล้วเป็นรูปตัวอักษร "コ" โดยใช้ชิ้นส่วนโลหะสองชิ้นที่เป็นรูปตัว "コ" ประกอบเข้าด้วยกัน และเมื่อเปิดออกจะกลายเป็นรูปตัว "ロ" จึงได้ตั้งชื่อว่า "ココロ (cocoro)" เมื่อนำมาใช้คุณจะสัมผัสได้ถึงความพิเศษและความรู้สึกขอบคุณ