CONTACT

Vintage Revival Productions

Vintage Revival Productions

Loneo cordovan

เว็บไซต์
ราคา (รวมภาษี)
สี
ขนาด
ประเภทของหนัง

เจ้าของแบรนด์ควบดีไซเนอร์ผู้เป็นอดีตสถาปนิกทางทะเล ได้วาดภาพผลิตภัณฑ์เครื่องหนังโดยใช้ CAD และสร้างสินค้าตัวอย่างหลายต่อหลายครั้งจนได้ออกมาเป็นสินค้าชิ้นนี้ การผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตทำที่โรงงานของเราในเมืองมารุกาเมะ จังหวัดคางาวะ สินค้าซีรีส์ Loneo ที่มีขนาดบางมากนั้นใช้ "ช่องใส่ธนบัตรที่สมบูรณ์แบบ" ที่มีลักษณะซ้อนกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรา