CONTACT

Elver Kasei Co. Ltd

ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 เราทำการฟอกทั้งหนังจากอเมริกาเหนือและหนังในประเทศญี่ปุ่น และผลิตหนังสำหรับนำไปใช้งาน เช่น รองเท้า กระเป๋า และเสื้อผ้า นอกจากวัสดุหนังสำหรับกระเป๋าสตรีและสินค้าจุกจิกแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์และหนังที่ยังไม่ผ่านการย้อมสีจำหน่ายอีกด้วย นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการเยี่ยมชมโรงงานสำหรับนักเรียนและการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียอีกด้วย

Elver Kasei Co. Ltd

ที่อยู่
หนังที่ผลิตเป็นส่วนใหญ่
เว็บไซต์