CONTACT

Toyooka KABAN Artisan SCHOOL

โรงเรียนเฉพาะทางที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระเป๋าได้เปิดคอร์สขึ้นในเมืองโทโยโอกะ จังหวัดเฮียวโงะที่เป็นแหล่งผลิตกระเป๋าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ผู้ที่ไม่มีประสบกาณ์ก็สามารถเข้าเรียนได้ จะได้เรียนรู้จิตวิญญาณและเทคนิคของการผลิตสิ่งของอันงดงามของญี่ปุ่นผ่านการทำกระเป๋า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน คอร์สพิเศษสำหรับทำกระเป๋าสตางค์ Artisan ก็เปิดแล้วเช่นกัน

Toyooka KABAN Artisan SCHOOL

ที่อยู่
เว็บไซต์