CONTACT

NEWS

ช่าง ฝีมือ ของ เธอ ที่ ต้องการ จะ เป็น นัก ช้อง เท้า จัด นิทรรศการ งาน ของ พวก เขา ใน ชั้น รองเท้า

งาน แสดง นิทรรศการ ของ ” ชั้น เท้า เท้า เมือง ” ห้อง ทํา รองเท้า ใน อาราคา วาร์ด โตเกียว จะ เริ่ม ขึ้น ใน วัน ที่ 29 กรกฎาคม โดย การ อยาก ได้ รองเท้า รองเท้า ที่ มี เป้าหมาย ที่จะ สร้าง งาน ศิลปะ ที่ ก้าว ไป ไกล กว่า แนว คิด ของ “รองเท้า หนัง ” ผลงานของผู้บรรยาย รวมทั้ง โนริยูกิ มิซาวะ ผู้บังคับการชายผู้ครองตําแหน่งประธานนักเรียน จะถูกแสดงออกมาด้วย
 
งานแสดงคลาสของผู้ทํารองเท้า “ทํา ทํา สร้าง”
เว็บไซต์ https://www.theshoemakersclass.com
Instagram https://www.instagram.com/theshoemakersclass/
พื้นที่อุราซันโด สวนเช่า 2F (จิงกุมา, ชิบูยะ-คู, โตเกียว 4-15-2)
เปิดวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 31 วันที่ 11: 00 ~ 19: 00 (31 กรกฎาคม 11 11: 00 ~ 18: 00)