CONTACT

NEWS

LEATHER WORLD 2022 in NEW ENERGY

งาน “LEATHER WORLD” ที่คุณจะได้สัมผัสกับ “สีสัน” “ประเภท” “ขนาด” และ “พื้นผิว” ของผืนหนัง รวมทั้งเสน่ห์ของหนังจากหลากหลายด้าน จะมาปรากฏตัวในงานนิทรรศการร่วมค้า NEW ENERGY! พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ที่เข้าร่วมงานก่อนใคร
 
แบรนด์ที่เข้าร่วม : ASUMEDERU, BrEAknoT/hmny, CALDO…TOKYO JAPAN, FILLMORE, KIYOKAWA, m.ripple, moja kawa/wfw, U-DOT
 

■LEATHER WORLD 2022 in NEW ENERGY

วันและเวลา:
ผู้เกี่ยวข้องด้านธุรกิจสามารถเข้าได้ทุกช่วงเวลา
8 กันยายน (พฤ.) 10:00 – 18:00
9 กันยายน (ศ.) 10:00 – 18:00
10 กันยายน (ส.) 11:00 – 18:00
11 กันยายน (อา.) 11:00 – 17:00
ลูกค้าทั่วไปเข้าได้ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
10 กันยายน (ส.) 11:00 – 18:00
11 กันยายน (อา.) 11:00 – 17:00
 
สถานที่ : Shinjuku Sumitomo Bldg. triangle square เชื่อมต่อกับ “สถานีโทโจมาเอะ” หรือ เดิน 7 นาทีจาก “สถานีชินจุกุ”
 
ลงทะเบียนสำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านธุรกิจที่นี่
https://ne1.event-lab.jp/v1/registration/visitor/pre_form/NE/V01?l=japanese
 
ลงทะเบียนสำหรับลูกค้าทั่วไปที่นี่ (มีค่าใช้จ่าย)
https://newenergy01.peatix.com/
 
*ไม่มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป เนื่องจากเป็นการออกร้านในงานนิทรรศการร่วมค้า