CONTACT

A boutique

ที่หน้าร้านจัดจำหน่ายโดยตรงเพียงร้านเดียวของ A LEATHER นั้น เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย เราให้ความสำคัญกับทักษะของช่างฝีมือชาวญี่ปุ่น คุณภาพของหนัง ตลอดจนภูมิหลังเรื่องราวในกระบวนการผลิตเครื่องหนัง เราปรับแต่งดีไซน์และดึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หลากหลายมาผสมผสานกับความทันสมัย หมวกบักเก็ตเป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมของเรา

A boutique

ที่อยู่ร้าน
เวลาทำการ
วันหยุด
Email
เว็บไซต์