CONTACT

Hiroya

เมืองนาคาซากิโจที่อยู่ถัดจากอุเมดะในโอซาก้าเป็นเมืองแฟชั่นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นตะวันตก มีร้านค้าที่มีเอกลักษณ์ซึ่งใช้ประโยชน์จากบรรยากาศเมืองยุคเก่าเปิดอยู่มากมาย Hiroya เกิดจากการปรับปรุงมุมหนึ่งของตึกแถวที่มีอายุมากกว่า 90 ปี ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตามสั่งที่ตัดเย็บด้วยมือเป็นนั้นที่นิยม

Hiroya

ที่อยู่ร้าน
เวลาทำการ
วันหยุด
เว็บไซต์