CONTACT

ศูนย์วัฒนธรรมเมืองโซกะ ห้องจัดแสดงอุตสาหกรรมดั้งเดิม Parisse

"Parisse" ห้องจัดแสดงด้านอุตสาหกรรมดั้งเดิมภายในศูนย์วัฒนธรรมเมืองโซกะ ถ่ายทอดเสน่ห์ของการผลิตสินค้าจากหนังของแหล่งผลิตหนังโซกะ นอกจากเอกสารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสินค้าเครื่องหนังที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว ภายในยังมีอย่างอื่นอีกมากมาย เช่น การจัดแสดงและจำหน่ายขนมเซมเบ้และชุดยูกาตะ ทั้งยังมีห้องเรียนหัตถกรรมเครื่องหนังอีกด้วย!

ศูนย์วัฒนธรรมเมืองโซกะ ห้องจัดแสดงอุตสาหกรรมดั้งเดิม Parisse

ที่อยู่ร้าน
เวลาทำการ
วันหยุด
ร้านค้าออนไลน์