CONTACT

una

"una" ตั้งอยู่ในย่านนาคาโนะชิมะ จังหวัดโอซาก้า เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่เหนือกาลเวลาตามแนวคิด 'ความคิดถึงธรรมชาติ' จุดเด่นของเราคือผิวสัมผัสไม่ได้เรียบสม่ำเสมอแต่งดงามราวกับผิวน้ำที่สั่นไหว และรูปทรงที่สร้างขึ้นอย่างมีหลักการ ชวนให้สัมผัสถึงความสวยงาม

una

ที่อยู่
เวลาทำการ
วันหยุด
Email
เว็บไซต์