CONTACT

Wisteria Fujiwara

แบรนด์เก่าแก่ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 70 ปีได้เริ่มให้บริการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ ช่างเทคนิคจะวัดขนาดเท้าและเสนอขนาดซึ่งมีมากถึง 112 ขนาดให้ สามารถสั่งขนาดข้างซ้ายและขวาต่างกันได้ ทั้งยังมีบริการแก้ไขขนาดและซ่อมแซมให้หลังการซื้อด้วย จึงสามารถใส่ได้อย่างยาวนาน

Wisteria Fujiwara

ที่อยู่ร้าน
เวลาทำการ
วันหยุด
Email
เว็บไซต์