CONTACT

DELIFE

DELIFE

MinimalWallet

ราคา(ไม่รวมภาษี)
สี
ขนาด
ประเภทของหนัง

DELIFE เป็นแบรนด์เครื่องหนังตั้งอยู่ที่เขตไทโตะในเมืองโตเกียวซึ่งเป็นย่านของช่างฝีมือ ผลิตหนังเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิต หนึ่งในสินค้าขายดีคือกระเป๋าสตางค์ "Minimal Wallet" ที่มีช่องสำหรับใส่เหรียญ ธนบัตร และบัตรต่างๆ ได้ ทั้งยังสามารถใส่ธนบัตรได้พอดีโดยไม่ต้องพับ