CONTACT

KANAME BRAND・KANAME LEATHER

KANAME BRAND・KANAME LEATHER

เว็บไซต์
ประเภทของหนัง

บริษัท made in tokyo แห่งเดียวในโตเกียวที่มีการฟอกหนังด้วยแทนนินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการทำมือเหมือนกับสมัยก่อน

เราย้อมโดยไม่ใช่สีเคมีแต่อย่างใด เราสร้างหนังที่มีความลึกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน ให้ความสำคัญกับเนื้อผ้า สัมผัส และรสนิยม เช่นเดียวกับหนังของแท้ที่นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีและอื่นๆ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับหนังดิบ โดยเราจะไม่ปกปิดส่วนที่เป็นตำหนิ (รอย) การฟอกหนังด้วยแทนนินของคานาเมะนั้น เราใช้หนังของวัวพันธุ์โฮลส์ไตน์จากฮอกไกโดภายในประเทศซึ่งหาได้ยาก ด้วยการกำหนดมาตรฐานไว้ว่าต้องเป็นหนังดิบนี้ เราสัญญาว่าจะรักษาคุณภาพของแบรนด์คานาเมะ และผลิตภัณฑ์หนังของเรา