CONTACT

Ito Sangyo Co. Ltd.

โรงงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้า นำเข้าเครื่องมือใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้อยู่เสมอ พร้อม ๆ กับใช้เทคโนโลยีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน มีชื่อเสียงตั้งแต่หนังนิ่ม การพัฒนาการผลิตด้านธุรกิจ Eco-leather ของญี่ปุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการทำงานร่วมกับครีเอเตอร์

Ito Sangyo Co. Ltd.

ที่อยู่