CONTACT

Tochigi Leather Co., Ltd.

หลังจากก่อตั้งกิจการในปี ค.ศ.1937 ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกหนังโดยใช้แทนนินที่สกัดจากพืชธรรมชาติจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ประสบความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่คนรักเครื่องหนังโดยใช้ “ป้ายสีแดง” ที่แสดงถึงการรับประกันคุณภาพ ในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 ได้เปิดร้านขายสินค้าท้องถิ่น (Antenna Shop) ที่หน้าสถานีโทชิงิ

Tochigi Leather Co., Ltd.

ที่อยู่
URL