CONTACT

Nakashima Leather Co., Ltd.

เราผลิตวัสดุหนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มาตรฐาน Japan Eco Leather Standard โดยเน้นหนังที่มีเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก เราให้ความสำคัญกับเนื้อสัมผัสของแต่ละชิ้นและดึงเอกลักษณ์ออกมาอย่างเต็มที่ เป็นการผลิตเครื่องหนังที่มีเพียงชิ้นเดียวซึ่งสัมผัสได้ถึงความภาคภูมิใจของกลุ่มช่างฝีมือ

Nakashima Leather Co., Ltd.

ที่อยู่
หนังที่ผลิตเป็นส่วนใหญ่
เว็บไซต์