CONTACT

TENJIN WORKS

เราเริ่มก่อตั้งในปี 2006 ด้วยการสร้างสรรค์เครื่องหนังรูปแบบต่างๆ โดยใช้หนังนูเมะซึ่งจะเน้นไปทางอเมริกันเฮอริเทจเป็นหลัก เราให้ความสำคัญกับ "อายุของหนังที่ยิ่งสวมใส่ หรือยิ่งใช้ ก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงาม" และคอนเซปนี้จึงกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องหนังจากแบรนด์เรา

TENJIN WORKS

ที่อยู่ร้าน
เวลาทำการ
วันหยุด
Email
เว็บไซต์