CONTACT

TOKAWA

เราเล็งเห็นถึงปัญหาทางการเกษตรและระบบนิเวศที่ถูกทำลายในซาโตยามะ เนื่องจากจำนวนสัตว์ป่าที่มีมากเกินไป เช่น กวาง หมูป่า และหมี ดังนั้น สัตว์ที่เป็นภัยเหล่านี้จึงถูกนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง โดยเริ่มเปิดตัวในชื่อว่า "Gibier Leather" เราจึงได้รับความสนใจอย่างมากในด้านแบรนด์ที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น

TOKAWA

ที่อยู่ร้าน
เวลาทำการ
วันหยุด
Email
เว็บไซต์